Voordat ons begin. As u 'n professionele persoon is wat belangstel in die behandeling van afasie, het ons die asynchrone videokursus "Die behandeling van afasie: praktiese instrumente" (€ 80). Meer as 4 uur verwerking met aflaaibare materiaal en lewenslange toegang tot inhoud.

Dit is nie maklik om te sê watter leksikale behandeling ek sal bring nie groter voordele vir 'n persoon met afasie. Hy het probeer om die vraag Yael Neumann (2018) te beantwoord [1]

Die studie

Die doel van hierdie studie is juis om te verduidelik of fonologiese en semantiese terapie die uitkomste anders beïnvloed by individue met verskillende soorte afasie. Deelnemers het 'n gebalanseerde semantiese funksie-analise (SFA) en fonologiese komponente-analise (PCA) ondergaan.

Die resultate het getoon verskillende effekte van pasiënt tot pasiënt. Onder die faktore wat lyk asof dit die effekte van die behandelings beïnvloed het, speel die frekwensie van afwykings, die volgorde waarin elke pasiënt die behandelings ontvang het, en die limiete van die pasiënt 'n belangrike rol.


Die verwysingsmonster vir die studie bestaan ​​uit 4 deelnemers tussen 38 en 60 jaar (3 mans en 1 vrou) volgens die volgende insluitingskriteria:

 • Eensydige beroerte van die linkerhemisfeer
 • Amerikaanse Engelssprekende
 • Na minstens 'n sekondêre diploma behaal het
 • Na die beroerte, die afwesigheid met duidelike leksikale probleme
 • Afwesigheid van neurologiese patologiese siektes wat die kognitiewe aspek beïnvloed.

Verder is beide benaderings, sowel semanties as fonologies, gebalanseerd in terme van kompleksiteit en organisasie. Twee keer per week is 525 swart en wit tekeninge van konkrete algemene name van die International Picture Naming Project (IPNP) aan elke deelnemer getoon (Szekely 2004 [2]).

Die kriteria vir die keuse van die moeilikste woorde vir 'n spesifieke pasiënt was gebaseer op drie soorte prestasies tydens die twee leksikale rehabilitasiesessies:

 • Na twee keer agtereenvolgens 'n verkeerde antwoord te gee
 • Nadat ons een keer 'n verkeerde antwoord en regstelling gegee het
 • Na slegs een keer 'n verkeerde antwoord en een keer 'n korrekte antwoord gegee het

Die studie het ten doel gehad om die effekte van 'n semantiese en fonologiese fokusbehandeling vir die behandeling van leksikale akkuraatheid te evalueer. Die gegewens wat deur die basislyn verskaf word, is gekoppel aan drie woordelyste:

 • Woorde vir SFA-behandeling
 • Woorde vir PCA-behandeling
 • Woordelys vir behandeling wat nie op vorige metodes gefokus is nie (kontrolelys)

In fase 1 is die woorde uit die eerste lys opgelei en data oor al drie lyste versamel. In fase 2 is die woorde uit die tweede lys opgelei en data oor al drie lyste is weer versamel. Deelnemers is ewekansig toegeken aan SFA en fase 1 PCA-behandeling, later ontvangers van SFA-behandeling ontvang PCA-behandeling en andersom.

Die resultate

Die resultate het het die vorige bevindings bevestig ten opsigte van die voordele wat verkry kan word uit albei metodes vir leksikale behandeling by 3 van die 4 deelnemers met ligte leksikale anomie, ongeag die metode - fonologies of semanties - wat gebruik word.

Hierdie resultaat blyk te wyte aan die oorvleueling van beide benaderings om beide die vlakke van semantiese en leksikale verwerking te aktiveer, ten spyte van die doel van die studie om te fokus op die verskillende eienskappe van elke benadering. Die pasiënt met 'n mediumgraadse afwyking het egter verbetering getoon eers met die eerste benadering en nie met die tweede nie. Daarom blyk dit dat grense weens swaartekrag en kapasiteit 'n belangrike rol speel in die verkryging van data.

Daar word ook aanvaar dat met met toenemende erns het die pasiënt sy limiet bereik ter verbetering aan die einde van die eerste siklus van die terapie om sodoende die verbeteringsmarge wat in die tweede deel van die terapie verkry word, te verminder. Onderhoudsdata blyk ook beïnvloed te word deur die volgorde van behandeling en die verbeteringsmarges

Die wetenskaplike bewyse oor veralgemening het groter doeltreffendheid getoon:

 • vir diegene met ligte afasie, in teenstelling met matige anomie
 • behandeling eerste gegee versus behandeling tweede gegee.

Dit dui daarop dat namate die erns van die anomie toeneem, dit makliker is om die versadigingsperk van die behandeling te bereik, en sodoende die moontlikheid verminder om veralgemeen en verbeterings na die eerste behandelingsverloop te verkry, ongeag of dit fonologies of semanties is.

Beperkings

Die studie het 'n paar beperkings: eerstens, die monster is klein en aangesien die inligting uit individuele gevalle kom, moet gevolgtrekkings met omsigtigheid veralgemeen word. Verder is deelnemers alleen op grond van insluitingskriteria gewerf en is dit nie gestratifiseer deur die erns van afasie of positiewe eienskappe soos motivering nie; hierdie keuse is bereken om die kliniese populasie akkurater voor te stel, selfs al het dit tot 'n wanbalans gelei (3 proefpersone met ligte anomie, een met matige anomie). 'N Baie belangrike beperking is te danke aan die feit dat tydens die studie drie uit vier pasiënte hulle het ander siklusse van spraakterapie uitgevoer.

bibliografie

[1] Neumann Y. 'n Gevalreeksvergelyking van semanties gefokusde vs. fonologies gefokusde benamingsbehandeling in afasie. Clin Linguist Phon. 2018; 32 (1): 1-27

[2] Szekely A, Jacobsen T, D'Amico S, et al. 'N Nuwe aanlynbron vir psigolinguistiese studies. J Mem Lang. 2004;51(2):247-250

Dit kan u ook interesseer

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Verworwe fonologiese disleksieMultimodale of beperkingsgeïnduseerde benadering?