Alhoewel in die afwesigheid van 'n gedeelde definisie, met verwysing na die perfeksionisme, ons praat byna stelselmatig van 'n kompulsiewe poging om hoë doelwitte en sukses te bereik. Perfeksionisme sou 'n dryfveer wees om mense te help om 'n hoë persoonlike standaard te bereik; dit kan egter ook die selfpersepsie na 'n mislukking ondermyn, wat toekomstige suksespogings kan belemmer.

Ongeag wat die werklike bevindings in die wetenskaplike literatuur is, is dit baie algemeen om daarvan te hoor perfeksionisme as 'n kenmerk wat gereeld met surplus skenkings gepaardgaan; in hierdie verband het die navorsing oor onderwys in die begaafdes veral aandag gegee aan hierdie eienskap as 'n element wat die uitdrukking van die vermoëns van kinders met 'n hoë kognitiewe potensiaal kan voorkom of vergemaklik. Navorsing op hierdie gebied het egter dikwels tot botsende resultate gelei, wat soms meer opvallende eienskappe van perfeksionisme as die gemiddelde beklemtoon, ander kere sonder om hierdie aspek op te let.

Om die probleem te besleg, het Ogurlu probeer om die algehele resultate van navorsing oor hierdie kwessie saam te vat deur middel van 'n meta-analise1.


Wat was die resultate?

Om die gegewens uit die verskillende ondersoeke saam te stel, wil dit voorkom asof die idee van begaafde individue as meer perfeksioniste as die gemiddelde geen objektiewe basis het nie. Daarom, ten spyte van die groot aantal gevalle (1488 mense met 'n hoë kognitiewe potensiaal en 2579 mense met 'n normale intellektuele vlak), die parameters wat vir perfeksionisme oorweeg word, het nie die drempel vir statistiese betekenisvolheid bereik nie.

Daarom, volgens hierdie gegewens, dit lyk nie asof dit perfeksionisme as 'n tipiese kenmerk van surplus-skenking kan beskou nie; dit lyk eerder korrek om dit as a te beskou 'n aspek wat by die begaafdes sowel as in die res van die bevolking aanwesig kan wees.

Is die woord ''n einde' 'aan die vraag gestel? In werklikheid nie omdat die verskillende ondersoeke wat in hierdie meta-analise oorweeg is, baie heterogeen was nie (die kriteria vir die klassifikasie van die begaafdes was byvoorbeeld ook baie verskillend van mekaar) en daarom is verdere studies nodig om duideliker gevolgtrekkings te maak.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!