U kan web-apps volgens omvang sorteer of die 'Soek' -kassie gebruik.
Naamomvang
spervuurAandag- en uitvoerende funksies
Slaggeveg van geartikuleerde voorsetselstaal
Seestryd van vermenigvuldigingstabelleWiskunde
Kategorisering (kos-klere-diere-voorwerpe)taal
Wie wil 'n miljoenêr in vermenigvuldigingstabelle weesWiskunde
Geheime kodeskryf
Voltooi die spreekwoordetaal
Leksikale begriptaal
Minimum paretaal
Vertrou op myWiskunde
Woordraaisel met die letter Bridgelees
Woordraaisel met GN en GLskryf
Interaktiewe blokkiesraaisels met dubbelspelskryf
CU, QU of CQU? - Die perdewedrenskryf
Van nul tot honderdWiskunde
Spelling besluit van woorde met letterbrugskryf
Regs en linkstaal
Diktaat van diereskryf
Gedikteer van voedselskryf
Diktaat van woorde met CU / QUskryf
Diktaat van woorde met F en Vskryf
Diktaat van woorde met GN en GLskryf
Gedikteerde woorde met letterbrugskryf
Diktaat van woorde met P en Bskryf
Gedikteer deur klereskryf
StandaardafwykingGereedskap
Diskriminasie van woorde met CU en QUskryf
Diskriminasie van gelyke / verskillende lettergrepetaal
Ouditiewe diskriminasie van woorde met harde C en soet Ctaal
Ouditiewe diskriminasie van woorde met harde G en soet Gtaal
Ouditiewe diskriminasie van woorde met harde S + C / sagte S + Ctaal
Dubbel of nie dubbel nie? - Ouditiewe diskriminasieskryf
Dubbel of nie dubbel nie? - Perdewedrenskryf
Dubbele taakAandag- en uitvoerende funksies
Die tafel is gereed - Pythagoreense tafelsWiskunde
F of V?taal
Nie-woord kragopwekkerlees
Kaartopwekkerskryf
Game van teenoorgesteldestaal
Dae van die weektaal
Identifikasie tydens ouditiewe aanbiedingtaal
IdentikitMemory
opgehangskryf
Begin met F of V?taal
Begin met P of B?taal
ek skryfskryf
Die ontbrekende vlagMemory
Brugbriewe - wat ontbreek?skryf
Briewe in die sterrelees
Werkwoordmasjientaal
MathPlusWiskunde
matrikseAandag- en uitvoerende funksies
Geheue van minimum paartjies P / Btaal
Geheue van minimum T / K-paretaal
Geheue van beeld / eerste briefskryf
Geheue van vermenigvuldigingstabelleWiskunde
WoordmengerGereedskap
Maklik vermenigvuldigWiskunde
N-TerugAandag- en uitvoerende funksies
Getalle in letters, letters in getalleWiskunde
Kyk uit vir die syfersAandag- en uitvoerende funksies
Hawk's Eyelees
OperaN - Vinnige benamingtaal
Sorteer die lettersskryf
Lees die kloktaal
Spelling vanaf die skyfskryf
P of B?taal
PasatAandag- en uitvoerende funksies
PhonoKlikAandag- en uitvoerende funksies
Valse staplees
Koning van vloeistowwetaal
Lees Tachistoscopelees
Vinnige soektogAandag- en uitvoerende funksies
Herken die lettergreeplees
Skryf die woordskryf
Lettergreep volgens lettergreeplees
Span syfersAandag- en uitvoerende funksies
Spanwins van sommeAandag- en uitvoerende funksies
Klanke en woorde met dubbelspelskryf
Lettertabellees
Tye van die skyf afWiskunde
Tachibranolees
Reaksie tyeAandag- en uitvoerende funksies
Soek Solverlees
FindTestGereedskap
Werkwoorde: van luister na die prenttaal
Werkwoorde: van beeld tot woordtaal
U mag ook belangstel in: Syllable for Syllable

Begin tik en druk Enter om te soek

Kom ons skryf die dubbelspel! 80 kaarte met aktiwiteite op dubbelspelRiglyne vir spraakterapie