Anomie is een van die gereeldste en blywende gevolge van afasie, tot die punt dat dit ook voorkom in afasieë waarin die ander aspekte volledig of byna volledig herstel word.

Dit is die moeilikheid of onvermoë om die woord te "herwin" selfs in die lig van 'n korrek erkende stimulus. Benewens die invloed op kommunikatiewe doeltreffendheid, kan konstante benamingsprobleme baie frustrasie by pasiënte veroorsaak.

Hoe manifesteer 'n naamtekort? Die pasiënt word voor die beeld van a geplaas Apple, kan een van hierdie foute maak:

 • sê die naam van 'n ander vrug (byvoorbeeld: "peer") - semantiese parafasie
 • sê 'n naam wat fonologies naby is, maar nie korrek is nie (byvoorbeeld: "doek") - fonemiese parafasie
 • gee 'n beskrywing met 'n draai van woorde (byvoorbeeld: "wat jy eet") - besnydenis
 • sê niks (weglating)
 • sê 'n totaal uitgedinkte woord (neologisme) of gebruik 'n stereotipe, dit wil sê 'n woord wat vir alles gebruik word

Afhangend van die tipe besering, kan die behandeling van naamtekorte veral lang en vermoeiend wees. Daar is veral twee verskynsels wat die effektiwiteit van die resultaat dikwels beperk:

 • Die moeilikheid om te behou wat geleer is (so 'n woord kan na 'n paar dae vergeet word)
 • Die gebrek aan veralgemening (dus moet u aan elke woord afsonderlik werk)

Die teoretiese model

Volgens die model van Dell en O'Seaghdha (1992; geneem van Dell, Schwartz, Martin, Saffran en Gagnon, 1997), moet leksikale toegang twee gedeeltelik onafhanklike vlakke behels:

 • Vlak 1: kartering van betekenis tot intermediêre leksikale voorstelling
 • Vlak 2: kartering van leksikale voorstelling tot samestellende foneme

Laat ons 'n voorbeeld neem: die beeld van 'n lemoen veroorsaak die semantiese eienskappe (vlak 1) en aktiveer die semantiese knope wat verband hou met die trefwoord (vrugte, oranje, ens.); die mees 'geaktiveerde' woord word gekies. Daarna aktiveer die woord die foneme in elke posisie; die mees geaktiveerde foneme word gekies. Gevolglik sal 'n probleem op vlak 1 die verkeerde keuse van die tussentydse leksikale voorstelling (en waarskynlik 'n semantiese parafasie) tot gevolg hê; 'n Probleem op die tweede vlak sal egter 'n korrekte erkenning veroorsaak, maar 'n verkeerde keuse van die fonologiese aspekte (waarskynlik 'n fonemiese parafasie).

U mag ook belangstel in: Skryf die woord: gratis web-app met lees- en skryfoefeninge
Die tweerigtingmodel van die denominasie

Die konfrontasie

Oor die algemeen is daar twee hooftegnieke om naamgewing te stimuleer:

 • il herwinning (of herstel) bestaan ​​in die werk aan strategieë om die woord te herwin; een van die tegnieke wat die herwinning gebruik, is sekerlik die Semantiese kenmerkanalise
 • diefoutlose leer (foutvry leer), inteendeel, probeer om die aantal verkeerde produksies soveel as moontlik te verminder in 'n poging om die woord korrek te benoem.

Voorstanders van die oproep argumenteer dat leer deur herstel (dus met aktiewe pasiëntwerk) meer stabiel en langdurig sou wees; inteendeel, volgens diegene wat die effektiwiteit van foutvrye leer ondersteun, sou foute wat tydens die benoemingspogings gemaak is, die verband tussen stimulus en korrekte produksie verswak (Fillingham, 2003).

Volgens die studies van Schuchard en Middleton (2018a; 2018b), foutvrye leer sou die leksikaal-fonologiese verband (fase II) versterk, terwyl die herwinning die semanties-leksikale aspekte sou versterk (fase I). Die resultaat stem ooreen met 'n intuïtiewe aspek: inligtingsherwinning (herwinning) stimuleer die soeke na semantiese komponente, terwyl die deurlopende herhaling tipies van foutlose leer die fonologiese voorstelling versterk. Dit is egter baie klein monsters en veral studies met baie kort afstandsondersoeke (een dag en een week). Daarom is verdere studies nodig om te bevestig of hierdie verkrygings selfs maande later kan duur.

Ons moet egter in ag neem dat dinge nie altyd so lineêr is soos in die modelle nie. Nozari en Dell (2013) het getoon dat in gesonde individue, selfs blote herhaling word vergemaklik deur semantiese aktivering; inteendeel, na 'n breinskade kan die pasiënt slegs die fonologiese manier gebruik om die woord te herhaal. Dit is natuurlik mits daar genoeg ruimte in die fonologiese geheue is om die snaar in te voer. As dit nie moontlik is nie, sal die fonologiese roete ook laat vaar word.

U mag ook belangstel in: Effektiwiteit van nuwe tegnologieë in die behandeling van afwykings na beroerte

Laastens moet daar nie vergeet word dat, hoewel dit die algemeenste behandelings is, daar ander belowende behandelings is nie, byvoorbeeld die phono-motor tipe behandeling (Kendall et al., 2013) wat ons in 'n latere artikel sal bespreek.

U sal dalk ook belangstel ...

Al ons programme is gratis om aanlyn te gebruik. Dit is moontlik om die webprogramme vanlyn op u rekenaar te gebruik afasie KIT aflaai. Hierdie versameling bevat 5 webprogramme (skryf die woord, leksikale begrip, benaming van lettergrepe, herken lettergrepe en tabel van lettergrepe) wat gebruik kan word op 'n rekenaar en meer as duisend bladsye kaarte met aktiwiteite om af te druk, kommunikasietabelle en verskillende materiale.

U mag ook belangstel in: Afasie - CIAT vs M-MAT: watter terapie is beter?

Ons het ook drie groot versamelings aktiwiteite op die PDF-taal geskep, gedeel volgens gebied:

Vir teoretiese artikels oorafasie jy kan besoek ons argief.

Begin tik en druk Enter om te soek

Skryf die woord