Die anomie is een van die mees algemene en blywende gevolge by afasie, tot op die punt dat dit ook voorkom in afasie waarin die ander aspekte heeltemal of byna volledig herstel word.

Dit is die moeilikheid of onmoontlikheid om die woord 'te herstel' selfs in die gesig van 'n korrek erkende stimulus. 'N Konstante naamprobleem kan, buiten die impak op kommunikatiewe effektiwiteit, baie frustrasie by pasiënte veroorsaak.

Hoe manifesteer 'n naamtekort? Die pasiënt, voor die beeld van 'n Apple, kan een van hierdie foute maak:


 • sê die naam van 'n ander vrug (bv. "peer") - semantiese parafasie
 • sê 'n naam wat fonologies gesluit is, maar nie korrek is nie (bv. "doek") - fonemiese parafasie
 • gee 'n beskrywing met 'n ommekeer van woorde (bv. "wat jy eet") - besnydenis
 • sê niks (weglating)
 • sê 'n totaal uitgedinkte woord (neologisme) of gebruik 'n stereotipe, dit wil sê 'n woord wat vir alles gebruik word

Afhangend van die tipe besering, kan die behandeling van naamtekorte besonder tydrowend en vermoeiend wees. Daar is hoofsaaklik twee verskynsels wat die effektiwiteit van die resultaat dikwels beperk:

 • Die moeilikheid om te behou wat geleer is (so 'n woord kan na 'n paar dae vergeet word)
 • Die gebrek aan veralgemening (dus moet u aan elke woord afsonderlik werk)

Die teoretiese model

Volgens die model van Dell en O'Seaghdha (1992; opgeneem in Dell, Schwartz, Martin, Saffran en Gagnon, 1997) moet leksikale toegang twee gedeeltelik onafhanklike vlakke behels:

 • Vlak 1: kartering van betekenis tot intermediêre leksikale voorstelling
 • Vlak 2: kartering van leksikale voorstelling tot samestellende foneme

Kom ons neem 'n voorbeeld: die beeld van 'n lemoen veroorsaak die aktivering van die semantiese eienskappe (Vlak 1) en aktiveer die semantiese knope wat verband hou met die teikenwoord (vrugte, lemoen, ens.); die mees "geaktiveerde" woord word gekies. Daarna aktiveer die woord die foneme in elke posisie; die mees geaktiveerde foneme word gekies. Gevolglik sal 'n probleem op vlak 1 die verkeerde keuse van die intermediêre leksikale voorstelling (en waarskynlik 'n semantiese parafasie) veroorsaak; 'n probleem op die tweede vlak, aan die ander kant, sal 'n korrekte herkenning veroorsaak, maar 'n verkeerde keuse van die fonologiese aspekte (waarskynlik 'n fonemiese parafasie).

Die tweerigtingmodel van die denominasie

Die konfrontasie

Oor die algemeen is daar twee hooftegnieke om naamgewing te stimuleer:

 • il herwinning (of herstel) bestaan ​​in die werk aan strategieë om die woord te herwin; een van die tegnieke wat die herwinning gebruik, is sekerlik die Semantiese kenmerkanalise
 • l 'foutlose leer (foutvry leer), inteendeel, probeer om die aantal verkeerde produksies soveel as moontlik te verminder in 'n poging om die woord korrek te benoem.

Voorstanders van herwinning voer aan dat leer deur herstel (dus met aktiewe pasiëntwerk) stabieler en langer sal wees; inteendeel, volgens diegene wat die effektiwiteit van foutlose leer ondersteun, sou foute wat tydens naampogings gemaak is, die verband tussen stimulus en korrekte produksie verswak (Fillingham, 2003).

Volgens die studies van Schuchard en Middleton (2018a; 2018b), foutlose leer sou dit moontlik maak om die leksikaal-fonologiese verband (fase II) te versterk, terwyl herwinning die semanties-leksikale aspekte (fase I) sou versterk. Die resultaat stem ooreen met 'n intuïtiewe aspek: die herwin van inligting stimuleer die soeke na semantiese komponente, terwyl die deurlopende herhaling wat tipies is van foutlose leer, die fonologiese voorstelling versterk. Dit is egter baie klein monsters en veral studies met baie kort afstandsbeheermaatreëls (een dag en een week). Daarom is verdere studies nodig om te bevestig of hierdie verkrygings selfs na maande kan duur.

Ons moet egter in ag neem dat dinge nie altyd so lineêr is soos in die modelle nie. Nozari en Dell (2013) het getoon dat in gesonde individue, selfs die blote herhaling word vergemaklik deur 'n semantiese aktivering; inteendeel, na 'n breinskade kan die pasiënt slegs die fonologiese manier gebruik om die woord te herhaal. Dit is natuurlik mits daar genoeg ruimte in die fonologiese geheue is om die snaar in te voer. As dit nie moontlik is nie, sal die fonologiese roete ook laat vaar word.

Ten slotte moet daar nie vergeet word dat, alhoewel dit die mees algemene behandelings is, ander belowend is nie, byvoorbeeld die fonomotoriese behandeling (Kendall et al., 2013) wat ons in 'n volgende artikel sal bespreek.

U sal dalk ook belangstel ...

Afasie hou nie net 'n emosionele nie, maar ook 'n ekonomiese koste in vir die pasiënt en sy gesin. Sommige mense beperk, weens ekonomiese redes, hul rehabilitasie-moontlikhede, ondanks die bewyse wat die behoefte aan intensiewe en konstante werk ondersteun. Om hierdie rede kan al ons programme sedert September 2020 gratis aanlyn gebruik word in GameCenter Afia en ons aktiwiteitsblaaie is almal hier beskikbaar: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/

Vir teoretiese artikels oorafasie jy kan besoek ons argief.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Skryf die woord