In die Verenigde State raak beroerte jaarliks ​​795 000 volwassenes. Van hierdie, ongeveer 100 000 demonstreer afasie. Afasie, wat in die Verenigde State blykbaar ongeveer 'n miljoen mense raak, het aansienlike koste vir die individu (beperkte sosialisering, werksprobleme) en vir die gesondheidstelsel (baie lang behandelings is nodig).

Beroerte is tans die grootste oorsaak van afasie. Ongeveer twee derdes van beroertes kom ouer as 65 jaar voor. Om hierdie rede is 'n oorsig van 40 studies deur Ellis en Urban (2018) [1] uiteengesit om die verband tussen ouderdom en:

  1. die waarskynlikheid dat afasie na beroerte voorkom
  2. die tipe afasie
  3. die herstelpatrone
  4. finale uitslag

resultate

Beroerte en teenwoordigheid / moontlikheid van afasie: pasiënte met afasie is gewoonlik groter as pasiënte sonder afasie. Een oorsaak, om te verifieer, kan die verskillende oorsake van beroertes wees, afhangende van ouderdom.


Beroerte en tipe afasie: Jonger pasiënte is geneig om nie-vlot afasie te hê nie. Weereens kan die oorsaak van beroerte by ouer pasiënte (trombose) die agterste ligging van die meeste beroertes verklaar in vergelyking met jongere (wat meer gevaar loop vir emboliese beroertes). Dit kan nie uitgesluit word dat veranderinge in die serebrovaskulêre stelsel tydens veroudering die agterste skade meer waarskynlik maak nie.

Herstelpatroon en uitkomste: daar blyk geen beduidende korrelasie met ouderdom te wees nie. Sekerlik die verrassendste gegewens: 12 van die 17 studies het gevorderde ouderdom nie aangedui as 'n struikelblok vir die oorgang na ligter vorm van afasie nie.

Dit lyk dus asof ouderdom 'n faktor is om in ag te neem, maar om in die konteks van 'n breër assessering opgeneem te word wat rekening hou met faktore voor beroerte (gesondheidstoestand, opvoedingsvlak), benewens die klassieke faktore wat verband hou met beroerte (plek van besering, mate van aanvanklike spraakgestremdheid)

Ons bydrae

Afasie hou nie net 'n emosionele nie, maar ook 'n ekonomiese koste in vir die pasiënt en sy gesin. Sommige mense beperk, weens ekonomiese redes, hul rehabilitasie-moontlikhede, ondanks die bewyse wat die behoefte aan intensiewe en konstante werk ondersteun. Om hierdie rede kan al ons programme sedert September 2020 gratis aanlyn gebruik word in GameCenter Afia en ons aktiwiteitsblaaie is almal hier beskikbaar: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/

In die hoop dat die beskikbaarheid van hierdie materiaal diegene wat dit benodig, kan help om vinnig en volledig te herstel.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Taalbeplanning