Aandagstekort-hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) is 'n vroeë begin neuro-ontwikkelingsversteuring wat gekenmerk word deur aandagprobleme, hiperaktiwiteit en impulsiwiteit[2].

Een van die probleme wat dikwels met hierdie afwyking gepaard gaan, is die skoolomgewing: by kinders en jong mense met hierdie diagnose kom dit gereeld voor om 'n lae prestasie te kry. Vanaf hierdie data, 'n groep navorsers[1] hy was geïnteresseerd in die identifisering van enkele elemente wat skoolleer kon voorspel.

Een van die ware toetse wat baie gereeld in diagnostiese evaluerings vir vermeende ADHD gebruik word, is WISC-IV; dit is 'n toets op die intellektuele vlak wat op baie terreine wyd gebruik word (byvoorbeeld in neuropsigologiese evaluasies vir vermoedelike disleksie) en wat, bo die intellektuele kwosiënt, aanduidings gee oor spesifieke gebiede wat hoofsaaklik die volgende is: verbale redeneringsvermoë , visueel-ruimtelike redeneringsvaardighede, verbale werkgeheue en verwerkingsnelheid.


Die navorsers het gefokus op die verskillende tellings wat deur WISC-IV voorspel is om te verstaan ​​watter die nuttigste is om skoolprestasies te voorspel in die teenwoordigheid van ADHD.

Die navorsing

'N Groep kinders tussen 8 en 12 jaar (die helfte gediagnoseer met ADHD en die helfte met tipiese ontwikkeling) het die bogenoemde toets, die WISC-IV, en ander gestandaardiseerde toetse met betrekking tot skoolleer ondergaan, d.w.s. in KTEA (lees en wiskunde).

Die doel van die skoliere was om te bepaal watter WISC-IV-tellings (intelligensietoetse) die sterkste verband hou met die tellings van skoolleertoetse.

Die resultate

Un eerste resultaatin ooreenstemming met verwagtinge, was dit soos volg: kinders met ADHD het 'n laer akademiese prestasie gehad as dié met tipiese ontwikkeling.

Un tweede resultaat voorlopig was die bevinding van 'n laer IK by ADHD. Voordat daar tot gevolgtrekkings oorgegaan word, is dit nuttig om 'n aanvullende gegewens in te stel: die laagste algehele telling in die WISC-IV het nie betrekking op al die subtoetse nie, maar is bepaal deur twee indekse, d.w.s.Verbale begrip indeks (wat ons kan trivialiseer in die vermoë om mondelings te redeneer) en dieWerkgeheue-indeks; met ander woorde, die laagste telling in IK het nie 'n laer redenasievermoë voorgestel nie, maar het te make gehad met spesifieke aspekte (visu-ruimtelike redenasievaardighede en verwerkingsnelheid was egter normaal).

Un derde resultaat, miskien meer interessant, is dat die verband tussen ADHD-diagnose en akademiese prestasie vererger is deur die tellings in dieVerbale begrip indeks en in dieWerkgeheue-indeks. Spesifiek het die tellings in hierdie twee WISC-IV-indekse ongeveer 50% van die verband tussen ADHD-diagnose en skoolleertoetse verklaar; veral die werkgeheue wat die grootste gewig dra, het 30% van hierdie verhouding verklaar (terwyl 20% van die tellings in dieVerbale begrip indeks).
As kinders en adolessente met ADHD met mekaar vergelyk word ten opsigte van hul akademiese prestasie, kan 'n belangrike deel van die verskille dus juis voortvloei uit die werksgeheue en mondelinge redenasievaardighede.

Un vierde resultaat dit is uitsluitlik inherent aan die werkgeheue. Gaan dieWerkgeheue-indeks, die navorsers het ondersoek ingestel na watter van die twee subtoetse wat dit saamstel (Geheue van figure e Herbestelling van letters en syfers) was die belangrikste in die bemiddeling van die verband tussen ADHD-diagnose en laer akademiese prestasie. Die resultate het aangedui dat slegs die Herbestelling van letters en syfers het 'n rol in hierdie verhouding gehad.

die nuutste resultate handel oor die individuele aspekte van skoolleer:Verbale begrip indeks en die Herbestelling van letters en syfers dit lyk asof albei die leesvaardighede beïnvloed (beide vanuit die oogpunt van dekodering en ten opsigte van die verstaan ​​van die teks), terwyl dit slegs die tellings in die navorsing ten opsigte van wiskundige vaardighede is Herbestelling van letters en syfers dit lyk asof hulle die probleme van seuns met ADHD verduidelik in vergelyking met dié met tipiese ontwikkeling.

gevolgtrekkings

Die data wat uit hierdie navorsing na vore gekom het, blyk baie nuttige inligting aan ons te gee. Alhoewel dit nie uitputtend is vir 'n neuropsigologiese beoordeling nie, is 'n eenvoudige roetine-toets in die ontwikkelingsouderdom soos WISC-IV lyk alreeds in staat om 'n paar nuttige risiko-aanwysers aan ons te gee in die teenwoordigheid van ADHD diagnose.

In die besonder hoe laer is die tellings in dieVerbale begrip indeks hoe meer waarskynlik is dit dat u probleme met lees lees by 'n kind met ADHD. In die teenwoordigheid van lae tellings in die Herbestelling van letters en syfers wat blyk ook gevolge te hê in die wiskundige sfeer, naas die leesarea.

bibliografie

  1. Calub, CA, Rapport, MD, Friedman, LM, & Eckrich, SJ (2019). IK en akademiese prestasie by kinders met ADHD: Die differensiële effekte van spesifieke kognitiewe funksies. Tydskrif vir psigopatologie en gedragsassessering41(4), 639-651.
  2. Nuckols, CC, & Nuckols, CC (2013). Die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM-5). Philadelphia: Amerikaanse psigiatriese vereniging.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Wat is die verband tussen uitvoerende funksies en intelligensie?