Naam: ADHD en huiswerk

Autori: Gianluca Daffi en Cristina Prandolini

Uitgewery: Erickson

Jaar van vrylating: 2013

Tematiese gebied: Aandagversteurings

Ouderdomsperk: (laerskool) 7 - 14 jaar

Description

Dit is 'n praktiese gids vir diegene wat kinders en tieners in die studie ondersteun aandagstoornissezione en van beplanning, met die doel om die student geleidelik meer outonoom te maak in die uitvoering van huiswerk.

Dit bestaan ​​uit 3 afdelings:

 • Inleidende gedeelte waarin veral die belangrikste probleme by kinders met mekaar uiteengesit word ADHD en die teoretiese grondslae van die metode wat in die boek aangebied word

 • Hoofgedeelte wat stap vir stap verduidelik hoe u die protokol moet toepas. hierdie deel van die boek is op sy beurt verdeel in vyf onderafdelings wat handel oor die volgende onderwerpe:
  • Organiseer die ruimte. Dit gaan oor die bestuur van die werkruimte ("toolbox", "workbench", "information wall", "child's space", "position of child")
  • Organiseer tyd. Dit gaan oor tydbestuur vir die uitvoering van take ("goeie gebruik van die kalender", "goeie gebruik van die persoonlike agenda", "verskillende take oor tyd")
  • Fokus op die aktiwiteit. Besorg oor die strategieë om die sametrekking van die student hoog te hou ("aandag van die aandag", "storiebord", "om 'n tafel te maak", "die taak met die plakker", "celo, celo, ek mis", "monitor die pad "," Paspoort met visum "," die boustene van kennis "," identikit van die taak "," triviale taak ")
  • verifieer. Verifiëring van die student se begrip van die taak ("onderwyserverslag", "lys gereedskap", "vorm van die skool-gesin-kommunikasie", "bestuur-instrukteur")
  • Altyd nuttige wenke. Strategieë wat kan help in die verskillende fases van die uitvoering van die take, in afwagting van verskillende struikelblokke wat kan voorkom ("spyker verdwyn spyker", "het ek gesê dat jy skryf", "loop jy leer", "volwasse posisie", "Kontrak met die leerling", "kontrak met die gesin",
U mag ook belangstel in: Nuwe web-app: Barrage!

 • versameling van materiale en verifikasiekaarte wat nuttig is om dit wat vroeër beskryf is, toe te pas

Voor- en nadele

VOORDELE

Die volume bevat baie interessante idees. Die tegnieke en werktuie word breedvoerig beskryf, beide ten opsigte van die besef en die gebruik daarvan. Daarbenewens bevat die boek al verskeie gereed-vir-gebruik materiaal.

defekte

Die werkmetodes wat beskryf word, lyk soms moeilik om by kinders met spesifieke aandagstoornisse te bereik.

gevolgtrekkings

Hierdie boek is 'n waardevolle hulpmiddel vir diegene wat studente met huiswerk ondersteun ADHD, mits dit in die sektor voorberei word, sodat die nuttige strategieë en instrumente wat deur die outeurs beskikbaar gestel word, op die beste manier gebruik kan word

Nuttige materiaal oor ADHD

[amazon_link asins=’8809795164,8859006856,8859006864,8859002958,8859000807,B013VMCCJA,8859001692,8859005574,8859008026,8879463233′ template=’ProductGrid’ store=’training05b-21′ marketplace=’IT’ link_id=’8bac7079-e8d9-11e6-8ced-690463f9c5a3′]

Begin tik en druk Enter om te soek

Onoplettende en hiperaktiewe kinders: oueropleiding