Taal word algemeen beskou as 'n domein van hoogs spesifieke kognitiewe prosesse. Terselfdertyd is daar 'n groeiende belangstelling in begrip komplekse verhouding tussen aandag en taal binne die afasie.

Sommige bewyse dui daarop dat die aandagprobleme is deurdringend binne afasieafwykings (sien hier a artikel oor hierdie onderwerp) en ander getuienis dui aan hoe daar op enige oomblik bestaan skommelinge in kommunikasie- en taalvaardighede by mense met hierdie tekorte[2].

Daarbenewens dit blyk dat hierdie aandagprobleme die uitkoms van taalrehabilitasie beïnvloed[3][5]. Sommige navorsers[7] in plaas daarvan het hulle uitgelig probleme by mense met afasie om konstant aandag mettertyd te behou; hierdie veranderlikheid sou sigbaar word met aandagskommelings beide tydens die uitvoering van 'n taak en tussen take.

In hierdie ligging het 'n groep wetenskaplikes navorsing ontwikkel[6] met die doel 'n meer analitiese ondersoek na die verband tussen aandagfluktuasies by afasiapasiënte en hul spraakafwykings. Die navorsers se verwagting was om die volgende resultate te vind:

  • groter aandagskommelings in vakke met afasie in vergelyking met gesonde vakke
  • korrelasies tussen sulke aandagskommelings en taalvaardighede (fonologiese, leksikale en semantiese)
  • moontlikheid om taaluitvoerings te voorspel deur aandagskommelings (via lineêre regressie)

Die navorsing

Twee monsters van die proefpersone is geselekteer, een bestaande uit 24 gesonde mense en 'n ander bestaande uit 21 mense met afasie as gevolg van temporale-pariëtale letsels.

Almal is onderwerp evaluering van verskillende aspekte van taal (fonologiese, leksikale en semantiese aspekte) ea evaluering van basiese aandagskomponente via die Conners 'Continuous Performance Test II (CPT-II).

U mag ook belangstel in: Musiek, intelligensie en uitvoerende funksies

Laasgenoemde toets bestaan ​​uit die herhaalde aanbieding van verskeie letters op 'n skerm waarop die onderwerp so vinnig as moontlik moet reageer deur op 'n knoppie te druk, behalwe as die letter "X" verskyn; het die voordeel dat dit in verskillende subtoetse verdeel word met verskillende tydsintervalle tussen die een stimulus en die ander en dit toelaat om baie inligting te bekom, insluitend dieveranderlikheidsindeks, dit wil sê hoeveel reaksietye wissel, 'n teken van 'n waarskynlike probleem om die konsentrasie konstant te hou.

Die resultate

Die inligting wat verkry is, was byna almal in ooreenstemming met die verwagtinge van die ondersoekers:

  1. In vergelyking met gesonde onderwerpe het mense met afasie getoon stadiger reaksietye en meer veranderlikes
  2. By mense met afasie aandagoptredes het negatief gekorreleer met fonologiese en leksikale vermoëns (d.w.s. slegter aandagvaardighede stem ooreen met slegter taalvaardighede)
  3. L 'veranderlikheidsindeks was 'n belangrike een voorspeller enige fonologiese vaardighedeen slaag daarin om 50% van die variansie te verduidelik.

gevolgtrekkings

Aandagfluktuasies by mense met afasie korreleer met fonologiese en semantiese vermoëns. Vanuit 'n kliniese oogpunt stem hierdie data ooreen met die idee dat aandag 'n invloed het op taalkundige optredes in afasie.

Volgehoue ​​en gefokusde aandag is basiese aandagkomponente wat handel oor die vermoë om konsentrasie te behou en om 'n spesifieke teiken te kies om die prosessering daarvan te verbeter; volgens die gegewens wat na vore gekom het in die navorsing wat pas bespreek is, sal volgehoue ​​en gefokusde aandagafleibaarhede by mense met afasie te voorskyn kom, en dit kan deur toetse soos CPT-II geëvalueer word, aangesien dit aandagskommelings in 'n taak kan opspoor.

Hierdie skommelinge, soos gerapporteer deur die skrywers van die navorsing[6], dit kan die vermoë belemmer om fonologiese en semantiese inligting by afasiapasiënte op te spoor, te vergelyk en te manipuleer, gaan die tekorte wat reeds in die taalkundige domein voorkom, versterk.

U mag ook belangstel in: 'N Dialooggebaseerde intervensie om depressie en angs na beroerte te verminder

Aangesien slegs afasiapasiënte met temporale-pariëtale letsels in hierdie navorsing geselekteer is, is dit wenslik dat hierdie navorsing ook by verskillende pasiënte uitgevoer word om te ondersoek hoe die verskillende soorte aandag met die verskillende eienskappe van afasie verband hou. aan die verskillende soorte breinbeserings.

Ten slotte, die invloed van aandagafleibare prestasievariëteit op taalgebreke kan ook implikasies hê vir die hantering van afwyking van die pasiënt. Byvoorbeeld, 'n soektog na Murray[4] het hoë korrelasies in die Toets van alledaagse aandag en kommunikatiewe onafhanklikheidsmaatreëls. Vir hierdie doel kan verdere longitudinale navorsing nuttig wees om die moontlike impak van aandagbehandelings op taalvaardighede te ontleed.

Ons materiaal oor afasie

Al ons programme kan gratis aanlyn gebruik word. Dit is moontlik om die web-apps selfs vanlyn op u rekenaar te gebruik en om ons werk te ondersteun afasie KIT aflaai. Hierdie versameling bevat 5 webprogramme (skryf die woord, leksikale begrip, benaming van lettergrepe, herken lettergrepe en tabel van lettergrepe) wat gebruik kan word op 'n rekenaar en meer as duisend bladsye kaarte met aktiwiteite om af te druk, kommunikasietabelle en verskillende materiale.

Ons het ook drie groot versamelings aktiwiteite op die PDF-taal geskep, gedeel volgens gebied:

Vir teoretiese artikels oorafasie jy kan besoek ons argief.

Miskien hou u ook van:

U mag ook belangstel in: BIA - Italiaanse battery vir ADHD: die hersiening

Begin tik en druk Enter om te soek