Wat is dit?

Dit is toestande wat gekenmerk word deur aandagprobleme wat kan voorkom verskillende maniere en hulle kan opdaag om enige ouderdom. Die gemeenskaplike element is natuurlik die tekort aandag'n baie vae definisie omdat die soorte aandag uiteenlopend is en die verskillende veranderings daarvan verskillende tekens behels. Die bekendste wanorde in hierdie gebied is ongetwyfeld dieADHD (aandagafleibaarheid hiperaktiwiteitsversteuring), hoewel verswakte aandag een van die gereeldste probleme by mense met breinbesering (meestal as gevolg van kopbeserings of beroerte).

Om meer te wete te kom: Wat is aandag

In die praktyk: Al ons gratis materiaal (speletjies en kaarte) om aandag op te lei

Hoe hulle manifesteer

By kinders moet hierdie toestande altyd van normale lewendigheid onderskei word. Diegene wat hierdie tipe probleem voordoen, kan dit op verskillende maniere manifesteer:

  • swak aandag aan detail en foute (op skool of by die werk) as gevolg van sorgeloosheid;
  • min aandag in huiswerk of selfs in speletjies;
  • neiging tot volg nie die instruksies nie of om nie die aktiwiteite (skool, werk of huis) te beëindig nie;
  • vermyding van take wat aandagtige toewyding verg;
  • verlies van voorwerpe nodig vir hul aktiwiteite;
  • nalatigheid;
  • probleme om stil te bly, selfs in situasies waar daar van u verwag word om stil te wees;
  • neiging om te hardloop en te klim (veral by kinders) in onvanpaste kontekste;
  • oormatige praatjies;
  • impulsiwiteit (oorhaastige reaksies sonder om die vrae te laat eindig, probleme om op u beurt te wag, onderbreking van ander se toesprake e indringende gedrag).

By kinders lei hierdie probleme dikwels tot swak akademiese prestasie, verslegtende verhoudings met maats, verwyt by volwassenes, 'n gevoel van onvoldoendeheid, angs en demoralisering, wat op sy beurt die basiese probleme beklemtoon.

Dit is gewoonlik net gesê volhard in adolessensie en volwassenheid selfs al verander die manifestasies: hiperaktiwiteit word vervang deur a innerlike gevoel van opwinding en die onoplettendheid word uitgelig met swak organisasie van sy aktiwiteite wat vertaal in 'n swak skool-, werk- en sosiale prestasie.

Aandag tekorte word gereeld gesien tydens een evaluering gelei deur 'n sielkundige en / of 'n baba-neuropsielkundige (dikwels ondersteun deur ander figure wat in hierdie probleme spesialiseer). L"diagnostiese prosedure bied gewoonlik die versameling van inligting uit verskillende bronne (as ouers, onderwysers en die pasiënt self) met semi-gestruktureerde onderhoude en / of vraelyste, onderhoude met pasiënt- en familielede en 1 deeglike toetsevaluering (sien 'n lys van aandagtoetse hier) die probleme en sterk punte van die betrokke persoon te ken.

Om meer te wete te kom: Aandagassessering: die toetse wat gebruik is

Om die geskikste toets te vind: FindTest

Toetsoorsig: BIA: Italiaanse battery vir ADHD

Hoe dit behandel word

Aan die einde van die diagnostiese proses kan dit in plek gestel word spesifieke verpersoonlikte intervensies gebaseer op die pasiënt se profiel, soos die oueropleidingdie kognitiewe opleiding, psigoterapie (indien toepaslik) en, in gevalle waar 'n besonder ernstige diagnose van ADHD gemaak is, die geneesmiddelterapie (veral as die ander benaderings nie die gewenste resultate gelewer het nie). In die skoolkonteks kan die student met aandagstoornisse voordeel trek uit die 2012 BES regulasie (met die familielid didaktiese planaanpassings) of die wet 104 van 1992.

Verdieping: ADHD

L 'ADHD (ook genoem "hiperkinetiese sindroomVolgens die ICD-10-klassifikasie is 'n gedragsversteuring gekenmerk deur simptome van onoplettendheid en / of impulsiwiteit en hiperaktiwiteit wat gedrag en prestasie in baie kontekste, sowel op skool as tuis, negatief beïnvloed (APA, 1994). In 80% van die individue duur die simptome voort in adolessensie en volwassenheid, wat lei tot belangrike gevolge as dit nie noukeurig hanteer word nie (Faraone et al., 2003). Dit het inderdaad geblyk dat hierdie versteuring die risiko verhoog vir 'n lae sosio-beroepsvlak, swak interpersoonlike verhoudings, dwelmmisbruik en gewelddadige dade (Biederman et al., 1997). die gesin van die kind wat deur hierdie patologie geraak word, het dikwels gepaardgaande probleme wat voorgestel kan word deur verhoogde stresvlakke, depressie en huweliksongeskille (Mash, & Johnson, 1993; Murphy, & Barkley, 1996). Dit is belangrik om te verduidelik dat dit nie oor absolute waarhede gaan nie, maar slegs oor moontlike risiko'sdit wil sê, dit sou 'n ernstige fout wees om 'n outomatiese assosiasie tussen een te maak diagnose ADHD en die probleme wat blootgestel is.

Kinders met hierdie afwyking word gewoonlik sterk beskryf afleibaar, sonder om te wil deelneem aan kognitief veeleisende take, maklik verveeld, met min aandag aan detail, geneig om voorwerpe te verloor, onwillig om huiswerk te voltooi, traag om te verstaan ​​en instruksies uit te voer.

hulle is nie in staat om stil te sit nie, asof dit deur 'n bromponie geaktiveer is, verskyn ongeduldig, Met swak impulsbeheer.

Elk van hierdie simptome kan voorkom in die gedrag van die meeste kinders, maar in sommige gevalle word dit gedefinieer as 'n afwyking, dit wil sê as dit 'n beduidende inmenging in die daaglikse aktiwiteite veroorsaak.

Soos in die meeste gevalle, dui die diagnostiese kategorieë in die sielkundige veld makro-gebiede aan wat mense met baie verskillende profiele omsluit. L 'ADHD is geen uitsondering nie. In die spesifieke geval kan die meeste van die verskille afhang van die wisselvalligheid van die IK, die mate van aandagafleibaarheid en uitvoerende funksies (veral met betrekking tot hul subkomponente) en ander toestande wat dikwels met hiperkinetiese afwykings geassosieer word (byvoorbeeld opposisie-uitdagende versteuring, gedragstoornisse, angsversteurings en gemoedsversteurings, disleksie, discalculia, disgrafie, dysorthography en, minder gereeld, obsessiewe kompulsiewe versteuring, tic versteuring en bipolêre versteuring) (AAP, 2000; Rader et al., 2009).

Evalueer hierdie vaardighede spesifiek kan kalibreer a behandeling so noukeurig moontlik.

U mag ook belangstel in: Impulsiwiteit en selfbeheersing - Die hersiening

Begin tik en druk Enter om te soek

BreinbeseringsNie-spesifieke leerversteurings