Tegniese gegewensblad

Aandag en konsentrasie

Naam: Aandag en konsentrasie

Autori: Heilig weer

Uitgewery: Erickson

Jaar van vrylating: 2000, 2013

Gebiede behandel: aandag- en uitvoerende funksies (toets en opleiding)

Ouderdomsperk: 6 - 96 jaar

Description

'Aandag en konsentrasieis 'n program wat ontwerp is om verskillende mense te evalueer en op te lei aandag komponenteein die besonder volgehoue ​​aandag, selektiewe aandag, verdeelde aandag, korttermyngeheue, werkgeheue e inhibisie.

Dit is geheel en al gerekenariseerd (dit bevat 'n CD-ROM en 'n baie klein handleiding) en bestaan ​​uit twee afdelings: een van toets en een van opleiding, baie soortgelyk aan mekaar, gebaseer op 'n steekproef van 648 mense wat gaan van 6 tot 96 jaar oud.

die kalibrasies word verdeel in 3 vlakke wat ooreenstem met die ouderdomsgroepe waaraan hulle gerig is:

Vlak 1. 6 - 9 jaar en 65 - 96 jaar oud

Vlak 2. 10 - 18 jaar oud

Vlak 3. 19 - 64 jaar oud.

Vir elke toets of oefensessie wat aangebied word, word die program teruggestuur met inbegrip van die mediaan tyd, die aantal foute en weglatings.

Hieronder word slegs die struktuur van die toetsbattery uiteengesit omdat die oefenprogramme prakties identies is aan dieselfde toetse.

[die_node = "8919"]

Toets- en oefenstruktuur

Reaksie tye

Klassieke waaksaamheidstoets waarin u, wanneer 'n visuele stimulus verskyn, so vinnig as moontlik op die knoppie moet druk

Spoed en presisie

'N String getalle (van 1 tot 6) verskyn op die monitor, waarvan een van tyd tot tyd binne enkele sekondes van die ander oplig. Die taak van die onderwerp is om die nommer so vinnig as moontlik in te druk wat ooreenstem met die een wat op die skerm opgelig is.

Seleksie en konsentrasie

Hierdie toets bestaan ​​uit twee subtoetse:

U mag ook belangstel in: Monsters van uitvoerende funksies

a) Ouditiewe erkenning. Die onderwerp, wat luister na 'n reeks letters wat deur 'n opgeneemde stem gespreek word, moet vinnig op die knoppie druk elke keer as die teikenwoord uitgespreek word.

b) Visuele herkenning. Die onderwerp sien dat 'n reeks beelde die een na die ander verskyn. Wanneer die teikenbeeld verskyn, moet dit vinnig op 'n knoppie gedruk word.

c) Ruimtelike erkenning. 'N Matriks met verskillende ontwerpe verskyn op die monitor; vanaf die boonste linkerkantste tekening, wys 'n wyser een tekening op 'n slag en blaai na regs. Die taak is om vinnig op 'n sleutel te druk elke keer as die wyser een van die teikenstimulies uitlig.

Amplitude van aandag

Hierdie toets bestaan ​​uit twee toetse soortgelyk aan die syferinterval wat in die BVN 12-18:

a) Direkte herhaling van getalle. Rye syfers verskyn op die monitor (een syfer sigbaar op 'n slag). Die taak van die onderwerp is om dit weer te gee deur die korrekte volgorde van die voorkoms van dieselfde syfers in te tik.

b) Omgekeerde herhaling van syfers. Rye syfers verskyn op die monitor (een syfer sigbaar op 'n slag). Die taak van die onderwerp is om dit weer te gee deur die omgekeerde volgorde van voorkoms van dieselfde syfers in te tik.

Verdeling van aandag

'N Reeks ouditiewe en visuele stimuli word gelyktydig aangebied. Die taak van die onderwerp is om vinnig op 'n sleutel te druk wanneer 'n teikenbeeld verskyn en om vinnig op 'n ander toets te druk wanneer hy 'n teikenwoord hoor.

Afleidingsweerstand

Dit is twee toetse gebaseer op die Stroop-toetsparadigma:

a) Kleur. woorde wat 5 moontlike kleure aandui, verskyn van dieselfde kleur wat deur die woord aangedui word (byvoorbeeld, die woord "rooi" is rooi). Die onderwerp moet so vinnig as moontlik op die sleutels druk wat ooreenstem met elke kleur wat deur elke woord aangedui word.

U mag ook belangstel in: N-back: die gratis web-app om geheue en aandag op te lei

b) inmenging. Hierdie keer kan die woorde elke keer met 'n ander kleur geskryf word, ongeag die betekenis van die woord (byvoorbeeld, "rooi" kan in swart geskryf word). Die onderwerp moet op die sleutels druk wat ooreenstem met die kleur waarmee die woord van tyd tot tyd geskryf word (as die woord 'rooi' byvoorbeeld in swart geskryf word, moet die sleutel wat ooreenstem met die swart gedruk word).

Meervoudige soektog

Hierdie is 'n paar toetse soortgelyk aan die beroemde 'Aandagmatige matrikstoets':

a) verbale. Die onderwerp word drie letters getoon; dit is die taak om almal so vinnig as moontlik binne 'n matriks met afleiers te selekteer.

b) visuele. Opdrag identies aan die vorige, maar met abstrakte simbole in plaas van letters.

Voor- en nadele

VOORDELE

'Aandag en konsentrasie'is 'n battery toetse met die ongetwyfelde verdienste maklik om te administreer sedert byna heeltemal outomaties.

Dit bevat 'n groot aantal take vir die ondersoek baie aandagkomponente wat dikwels deur ander batterye oor die hoof gesien word.

Soos gereeld by die toetse van hierdie uitgewery gebeur, die koste is relatief laag in vergelyking met die pryse van ander uitgewers.

defekte

Soos gesien met ander batterye wat al deur dieselfde uitgewer hersien is, 'Aandag en konsentrasiee'bied 'n klein aantal mense in die kalibrasie-monster: 648 vir 'n ouderdomsgroep van 90 jaar !.

Daar is slegs 4 ouderdomsgroepe: 6 - 9 jaar, 10 - 18 jaar, 19 - 64 jaar en 64 - 96 jaar. Soos gesien kan word, is daar in elke groep gegroepeerde mense wat opvallend verskillende kognitiewe optredes moet hê. Net om 'n voorbeeld te gee: in alle toetse kan daar soortgelyke prestasies verwag word of die toetsaanslag twintig jaar oud is, of dat die toetsopnemer meer as sestig is!

U mag ook belangstel in: TOL - Tower of London: die resensie

Prestasie word in kwartiele geklassifiseerwat slegs die onderste kwartiel (25ste persentiel), die mediaan (50ste persentiel) en die boonste kwartiel (75ste persentiel) aandui, wat ons dus baie swak inligting gee oor prestasie in vergelyking met normaal.

Die handleiding is klein en oningelig: binne is daar geen aanduidings oor die geldigheid en betroubaarheid van die toetse wat deur hierdie battery gelewer word nie, en daar word nie eens 'n studie genoem wat die effektiwiteit van die opleiding wat in hierdie sagteware voorgestel word, genoem nie.

Die opleidings is identies aan die toetse.

gevolgtrekkings

Gegewe die enorme beperkings in die kwantifisering van aandagoptrede, 'Aandag en konsentrasiee'is 'n instrument van twyfelagtige kliniese nut. Desondanks kan dit nuttig wees om die werkverrigting vanuit 'n kwalitatiewe oogpunt te evalueer, gegewe die wye verskeidenheid toetse wat in die battery voorkom. Terselfdertyd kan dit gebruik word om idees in die rehabilitasieveld te neem en die aandagkomponente te versterk.

Begin tik en druk Enter om te soek

Assessering van lees- en skryfprobleme in volwassenheid