Neuropsigologiese rehabilitasie by veelvuldige sklerose is nie 'n nuwe onderwerp vir ons nie. Ons het byvoorbeeld oor verskeie gepraat rehabilitasiebenaderings in hierdie konteks. Navorsing fokus egter meestal op mense met die vorm van herhaalde herhalende veelvuldige sklerose of spesifiseer nie hoe die steekproef gekies word nie. In navorsing[1] waarop ons vandag praat, het wetenskaplikes egter gefokus sekondêre progressiewe vorm en hulle wou a toets gerekenariseerde behandeling fokus op verskillende kognitiewe domeine.

Die navorsing

In hierdie studie is 'n groep van 36 mense met sekondêre progressiewe veelvuldige sklerose in twee subgroepe verdeel:

  1. Die eerste subgroep (19 mense) het 'n 8-week behandeling ondergaan (3 sessies elke 45 minute per week) waarin verskillende kognitiewe komponente opgelei is, soos aandag en konsentrasie, verdeelde aandag, visuele geheue, verbale geheue, logiese redenering en uitvoerende funksies.
  1. Die tweede subgroep (17 mense) is in plaas daarvan aan 'n kontrolebehandeling onderwerp (d.w.s. gebruik van legkaarte om te komponeer of tekste om te lees en te verstaan.

Al die deelnemers, voor en na behandeling, is geëvalueer met 'n kort neuropsigologiese battery wat wyd gebruik word in die konteks van veelvuldige sklerose, BICAMS, met die toevoeging van skale vir depressie (BDI-FS), moegheid (MFIS) ) en lewensgehalte (EuroQol EQ-5D), alles met die doel om die gevolge van opleiding te waarneem en die twee subgroepe te vergelyk.

Daar moet bygevoeg word dat in al die veranderlikes wat oorweeg is die gevolge blyk baie groot te weesdui daarom 'n groot kliniese relevansie van hierdie resultate aan.

gevolgtrekkings

Uit die gegewens van hierdie studie blyk dit dat selfs mense met sekondêre progressiewe veelvuldige sklerose voordeel kan trek uit 'n gerekenariseerde behandeling. Hierdie behandelingsmetode het die belangrike voordeel dat dit in die huis van pasiënte en sonder die professionele persoon se teenwoordigheid gebruik kan word, wat alles baie goedkoper en makliker maak.

Begin tik en druk Enter om te soek

Spraakafwykings by pasiënte met veelvuldige skleroseWat is die verband tussen DSA en 'n hoë kognitiewe potensiaal?